Деси Петрова

“Животът е сцена, а всички ние сме актьори на нея.” Този Шекспиров цитат определя светогледа ми. Моят стремеж е да влизам в ролята на вдъхновен и вдъхновител, а средството да го постигна е изкуството - във всички свои форми!
1 Статия